Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14022
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng tại ngân hàng NN&PTNT Tỉnh Gia Lai
Authors: Trương, Mỹ Diễm
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Ngân hàng;Sự hài lòng;Ngân hàng NN&PTNT Tỉnh Gia Lai
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 86 tr.;
Abstract: Gồm 4 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về sự hài lòng của khách hàng.- Chương 2: Thiết kế nghiên cứu.- Chương 3: Kết quả nghiên cứu.- Chương 4: Hàm ý chính sách và kiến nghị.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10773.pdfToàn văn1.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
10773 TT.pdfTóm tắt214.3 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.