Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13998
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch vụ đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Authors: Bùi, Minh Kha
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Đăng ký kinh doanh;Khách hàng;Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 97 tr.;
Abstract: Gồm 4 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về sự hài lòng khách hàng.- Chương 2: Thiết kế nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch vụ ĐKKD tại Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam. Chương 3: Kết quả nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch vụ ĐKKD tại Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam.- Chương 4: Hàm ý nghiên cứu và một số kiến nghị.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10844.pdfToàn văn1.32 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10844 TT.pdfTóm tắt356.24 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.