Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13989
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bình Định
Authors: Nguyễn, Đình Kha
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Nguồn nhân lực;Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bình Định
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 80 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về đào tạo nguồn nhân lực.- Chương 2: Thực trạng công tác đào toạ nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định.- Chương 3: Một số giải pháp để hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10955.pdfToàn văn900.33 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10955 TT.pdfTóm tắt205.44 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.