Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13958
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn chi nhánh Bình Định
Authors: Nguyễn, Văn Trưng
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Quan hệ khách hàng;Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn chi nhánh Bình Định
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 85 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Tổng quan về quản trị quan hệ khách hàng.- Chương 2: Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Bình Định.- Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Bình Định.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10954.pdfToàn văn912.15 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10954 TT.pdfTóm tắt224.95 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.