Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13957
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrương, Bá Thanh-
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Quang-
dc.date.accessioned2014-03-07T01:21:10Z-
dc.date.available2014-03-07T01:21:10Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13957-
dc.description.abstractChương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng. Chương 2: Thực trạng kinh doanh dịch vụ D-com 3G tại chi nhánh Viettel Bình Định và thiết kế nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ D-com 3G. Chương 3: Phân tích kết quả nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ D-com 3G tại chi nhánh Viettel Bình Định. Chương 4: Kết luận và hàm ý chính sách đối với các nhà quản trị Tập đoàn Viễn thông Quân Đội về dịch vụ D-com 3G.vi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries130tr;-
dc.subjectKhách hàngvi
dc.subjectSự hài lòngvi
dc.subjectViettel Bình Địnhvi
dc.titleNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ D-COM 3G tại chi nhánh Viettel Bình Định - Tập đoàn viễn thông Quân Đội.vi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2010-2012vi
dc.NoiLuuBanGocKho Tham khảo tầng 2vi
dc.NamNghiemThu2012vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9998.pdfToàn văn891.45 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9998 - TT.pdfTóm tắt323.37 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.