Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13955
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrương, Bá Thanh-
dc.contributor.authorNguyễn, Xuân Khánh-
dc.date.accessioned2014-03-07T00:58:52Z-
dc.date.available2014-03-07T00:58:52Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13955-
dc.description.abstractGồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp.- Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty cổ phần đường Kon Tum giai đoạn 2010 - 2012.- Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đường Kon Tum.vi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries80 tr.;-
dc.subjectNguồn nhân lựcvi
dc.subjectPhát triểnvi
dc.subjectCông ty cổ phần đường Kon Tumvi
dc.titleĐào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đường Kon Tumvi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2011-2013vi
dc.NoiLuuBanGocKho tham khảovi
dc.NamNghiemThu2013vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10883.pdfToàn văn693.18 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10883 TT.pdfTóm tắt316.59 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.