Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13954
Title: Phát triển lực lượng sản xuất ở thành phố Đà Nẵng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá
Authors: Nguyễn, Văn Dương
Advisor: TS Trần, Ngọc Ánh
Keywords: Lực lượng sản xuất;Phát triển;Thành phố Đà Nẵng
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 98 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Lý luận về lực lượng sản xuất.- Chương 2: Thực trạng phát triển lực lượng sản xuất ở thành phố Đà Nẵng hiện nay.- Chương 3: Phương hướng và giải pháp phát triển lực lượng sản xuất ở thành phố Đà Nẵng thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Triết Học (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10743.pdfToàn văn1.09 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10743 TT.pdfTóm tắt452.13 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.