Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13951
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam- chi nhánh Bình Định
Authors: Phạm, Thị Thanh Dung
Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: Thành tích nhân viên;Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam- chi nhánh Bình Định
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 98 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về đánh giá thành tích nhân viên trong doanh nghiệp.- Chương 2: Thực trạng đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam - chi nhánh Bình Định.- Chương 3: Hoàn thiện hệ thống đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần GreenFeed Viet Nam – CN Bình Định.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10911.pdfToàn văn751.17 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10911 TT.pdfTóm tắt236.58 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.