Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13945
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Thị Lan Hương-
dc.contributor.authorLê, Tạ Diễm Hạnh-
dc.date.accessioned2014-03-06T08:17:25Z-
dc.date.available2014-03-06T08:17:25Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13945-
dc.description.abstractGồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức.- Chương 2: Phân tích thực trạng về hoạt đọng phát triển nguồn nhân lực của Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng(DA NANG UPI).- Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng(DA NANG UPI).vi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries87 tr.;-
dc.subjectNguồn nhân lựcvi
dc.subjectPhát triểnvi
dc.subjectViện quy hoạch xây dựng Đà nẵngvi
dc.titlePhát triển nguồn nhân lực tại viện quy hoạch xây dựng Đà nẵngvi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2011-2013vi
dc.NoiLuuBanGocKho tham khảovi
dc.NamNghiemThu2013vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11146.pdfToàn văn696.59 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11146 TT.pdfTóm tắt365.74 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.