Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13945
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại viện quy hoạch xây dựng Đà nẵng
Authors: Lê, Tạ Diễm Hạnh
Advisor: Phạm, Thị Lan Hương
Keywords: Nguồn nhân lực;Phát triển;Viện quy hoạch xây dựng Đà nẵng
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 87 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức.- Chương 2: Phân tích thực trạng về hoạt đọng phát triển nguồn nhân lực của Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng(DA NANG UPI).- Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng(DA NANG UPI).
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11146.pdfToàn văn696.59 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11146 TT.pdfTóm tắt365.74 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.