Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13939
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của người lao động trong công việc tại công ty cổ phần dược phẩm BIDIPHAR 1
Authors: Hoàng, Lệ Thương
Advisor: Đoàn, Gia Dũng
Keywords: Người lao động;Công ty cổ phần dược phẩm BIDIPHAR 1
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 115 tr.;
Abstract: Gồm 4 chương:- Chương 1: Trình bày cơ sở lý luận về nghiên cứu sự hài lòng của người lao trong công việc và thực tiễn.- Chương 2: Trình bày phương pháp nghiên cứu của luận văn, nội dung gồm thiết kế nghiên cứu, thiết kế khảo sát, diễn đạt và mã hóa thang đo.- Chương 3: Trình bày kết quả nghiên cứu sự hài lòng của người lao động tại Công ty Cổ phần Dược phẩm BIDIPHAR 1.- Chương 4: Kết luận và gợi ý một số giải pháp
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10912.pdfToàn văn3.16 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
10912 TT.pdfTóm tắt409.04 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.