Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13937
Title: Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm của VietNam Airlines trên thị trường Miền Trung -Tây nguyên
Authors: Trần, Lê Phú Cường
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Phân phối sản phẩm;VietNam Airlines;Miền Trung - Tây nguyên
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 83 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về kênh phân phối.- Chương 2: Tổng quan về hãng hàng không Vietnam Airlines và thực trạng tình hình kênh phân phối của hãng trên thị trường miền Trung - Tây Nguyên.- Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối của hãng hàng không Vietnam Airlines trên thị trường miền Trung - Tây Nguyên.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11153.pdfToàn văn614.94 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
11153 TT.pdfTóm tắt232.83 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.