Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13927
Title: Nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại cảng hàng không Phù Cát chi nhánh tổng công ty cảng Hàng Không Việt Nam
Authors: Trần, Thiện Toàn
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Người lao động;Động lực;cảng hàng không Phù Cát
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 85 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1. Những vấn đề lý luận cơ bản về nâng cao động lực thúc đẩy người lao động.- Chương 2: Thực trạng của việc nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại cảng hàng không Phù Cát.- Chương 3: Một số giải pháp để nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại cảng hàng không Phù Cát.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10956.pdfToàn văn983.63 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10956 TT.pdfTóm tắt244.38 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.