Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13926
Title: Chính sách marketing cho sản phẩm thức ăn gia súc của công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi C.P. Việt Nam tại Bình Định
Authors: Trương, Thị Thảo Linh
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Thức ăn gia súc;Marketing;Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi C.P. Việt Nam tại Bình Định
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 89 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về Marketing sản phẩm. - Chương 2: Thực trạng về Marketing sản phẩm thức ăn gia súc của Công ty Cổ phần chăn nuôi CP. Việt Nam tại tỉnh Bình Định. - Chương 3: Xây dựng chính sách Marketing sản phẩm thức ăn gia súc cho Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam tại Bình Định.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10770.pdfToàn văn1.48 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
10770 TT.pdfTóm tắt413.93 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.