Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13918
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrương, Bá Thanh-
dc.contributor.authorPhan, Thị Tuyết Trinh-
dc.date.accessioned2014-03-05T03:20:46Z-
dc.date.available2014-03-05T03:20:46Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13918-
dc.description.abstractChương 1: Cơ sở lý luận về phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC).Chương 2: Đặc điểm tình hình chung và công tác tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May Núi Thành – Quảng Nam. Chương 3: Vận dụng phương pháp tính giá ABC tại Công ty Cổ phần May Núi Thành – Quảng Nam.vi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries113tr;-
dc.subjectMay mặcvi
dc.subjectGiá thànhvi
dc.subjectHệ thống kế toánvi
dc.titleVận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động tại công ty cổ phần may Núi Thành - Quảng Nam.vi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2010-2012vi
dc.NoiLuuBanGocKho Tham khảo tầng 2vi
dc.NamNghiemThu2012vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng.vi
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9903.pdfToàn văn505.83 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9903 - TT.pdfTóm tắt201.31 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.