Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13916
Title: Quản trị thù lao tại công ty cổ phần Cẩm Hà.
Authors: Trần, Lê Tuấn
Advisor: Đoàn, Gia Dũng
Keywords: Thù lao;Quản lý;Công ty cổ phần Cẩm Hà
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 110 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Lý luận chung về quản trị thù lao.- Chương 2: Thực trạng công tác quản trị thù lao tại công ty CP Cẩm Hà.- Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị thù lao tại công ty cổ phần Cẩm Hà
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10749.pdfToàn văn907.41 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10749 TT.pdfTóm tắt362.27 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.