Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13914
Title: Xây dựng chính sách marketing cho công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco).
Authors: Nguyễn, Châu Thuyên
Advisor: Đoàn, Gia Dũng
Keywords: Marketing;Chính sách;Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Đà Nẵng
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 90 tr.;
Abstract: Gồm có 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận chung về Marketing.- Chương 2: Thực trạng công tác Marketing Công ty cổ phần dược – thiết bị y tế Đà Nẵng.- Chương 3: Xây dựng chính sách Marketing tại Công ty cổ phần dược – thiết bị y tế Đà Nẵng.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10750.pdfToàn văn1.72 MBAdobe PDFView/Open
10750 TT.pdfTóm tắt327.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.