Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13911
Title: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ Thư viện tại trường Đại học Phạm Văn Đồng.
Authors: Cao, Anh Thảo
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Thư viện;Chất lượng dịch vụ;Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 82 tr.;
Abstract: Gồm 4 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn.- Chương 2: Thiết kế nghiên cứu.- Chương 3: Kết quả nghiên cứu.- Chương 4: Kết luận và kiến nghị
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10947.pdfToàn văn990.84 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10947 TT.pdfTóm tắt305.02 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.