Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13905
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thanh Liêm-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Bảo Thu-
dc.date.accessioned2014-03-04T09:01:28Z-
dc.date.available2014-03-04T09:01:28Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13905-
dc.description.abstractGồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng.- Chương 2: Tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng.- Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng.vi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries95 tr.;-
dc.subjectQuan hệ khách hàngvi
dc.subjectNgân hàng thương mại cổ phần Á Châu- chi nhánh Đà Nẵngvi
dc.titleQuản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu- chi nhánh Đà Nẵng.vi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2011-2013vi
dc.NoiLuuBanGocKho tham khảovi
dc.NamNghiemThu2013vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11144.pdfToàn văn824.23 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11144 TT.pdfTóm tắt367.16 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.