Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13905
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu- chi nhánh Đà Nẵng.
Authors: Nguyễn, Thị Bảo Thu
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Quan hệ khách hàng;Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu- chi nhánh Đà Nẵng
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 95 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng.- Chương 2: Tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng.- Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11144.pdfToàn văn824.23 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11144 TT.pdfTóm tắt367.16 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.