Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13904
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thanh Liêm-
dc.contributor.authorTrần, Việt Trung-
dc.date.accessioned2014-03-04T08:47:52Z-
dc.date.available2014-03-04T08:47:52Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13904-
dc.description.abstractChương 1: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC HIỆN NAY CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VNPT VÀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TẠI QUỐC GIA LÀO. Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN VNPT TẠI THỊ TRƯỜNG LÀO TRONG MÔI TRƯỜNG HỘI NHẬP TOÀN CẦU.vi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries103tr;-
dc.subjectBưu chính viễn thôngvi
dc.subjectKinh doanhvi
dc.subjectThị trường Làovi
dc.titleXây dựng chiến lược thâm nhập cho tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT vào thị trường viễn thông quốc gia Lào.vi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2010-2012vi
dc.NoiLuuBanGocKho Tham khảo tầng 2vi
dc.NamNghiemThu2012vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9927.pdfToàn văn490.25 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9927 - TT.pdfTóm tắt235.82 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.