Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13899
Title: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty Cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành
Authors: Phạm, Thị Ngọc Hà
Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: Làm việc;Động lực;Công ty Cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 96 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Những vấn đề lý luận về tạo động lực làm việc cho người lao động.- Chương 2: Thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Công nghệ Gỗ Đại Thành.- Chương 3: Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Công nghệ Gỗ Đại Thành.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10817.pdfToàn văn805.86 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10817 TT.pdfTóm tắt375.63 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.