Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13890
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Như Liêm-
dc.contributor.authorNguyễn, Quốc Trấn-
dc.date.accessioned2014-03-04T03:22:57Z-
dc.date.available2014-03-04T03:22:57Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13890-
dc.description.abstractChương 1: Những vấn đề lý luận về đào tạo nguồn nhân lực quản lý. Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực quản lý tại BQLKKT Dung Quất. Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực quản lý tại BQLKKT Dung Quất thời gian tới.vi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries111tr;-
dc.subjectNguồn nhân lựcvi
dc.subjectDung Quấtvi
dc.titleĐào tạo nguồn nhân lực tại ban quản lý khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.vi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2010-2012vi
dc.NoiLuuBanGocKho Tham khảo tầng 2vi
dc.NamNghiemThu2012vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9936.pdfToàn văn657.06 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9936 - TT.pdfTóm tắt201.37 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.