Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13888
Title: Các giải pháp marketing kinh doanh vận chuyển hành khách của hãng hàng không quốc gia Việt Nam.
Authors: Nguyễn, Hữu Thành
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Marketing;Kinh doanh;Hàng không
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 83tr;
Abstract: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản của Marketing trong dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không. Chương 2: Thị trường vận chuyển hành khách và thực trạng Marketing của Vietnam Airlines. Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing trong vận chuyển hành khách của Vietnam Airlines.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9944.pdfToàn văn4.83 MBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
9944 - TT.pdfTóm tắt316 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.