Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13887
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrương, Bá Thanh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Thy-
dc.date.accessioned2014-03-04T02:20:11Z-
dc.date.available2014-03-04T02:20:11Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13887-
dc.description.abstractChương 1: Một số vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức, đơn vị. Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp phường tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp phường tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.vi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries125tr;-
dc.subjectNguồn nhân lựcvi
dc.subjectphát triểnvi
dc.subjectQuận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.-
dc.titlePhát triển nguồn nhân lực hành chính cấp phường tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.vi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2010-2012vi
dc.NoiLuuBanGocKho Tham khảo tầng 2vi
dc.NamNghiemThu2012vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9954.pdfToàn văn561.69 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9954 - TT.pdfTóm tắt188.74 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.