Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13881
Title: Chiến lược marketing cho sản phẩm tạo dựng cảnh quan của công ty TNHH SX-TM-DV Hoa và Hơn thế nữa
Authors: Trương, Thị Thu Hương
Advisor: Đào, Hữu Hoà
Keywords: Marketing;Chiến lược;Tạo dựng cảnh quan;Công ty TNHH Hoa và Hơn thế nữa
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 91 tr.;
Abstract: Bao gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về chiến lược Marketing cho sản phẩm.- Chương 2: Phân tích hoạt động kinh doanh và chiến lược marketing cho sản phẩm "Tạo dựng cảnh quan" tại công ty TNHH SX-TM-DV Hoa và Hơn thế nữa (FAM).- Chương 3: Chiến lược marketing cho sản phẩm tạo dựng cảnh quan tại công ty TNHH SX-TM-DV Hoa và Hơn thế nữa.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10928.pdfToàn văn717.25 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
10928 TT.pdfTóm tắt302.68 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.