Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13879
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - chi nhánh Bình Định
Authors: Võ, Mai Thạnh
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Dịch vụ thẻ;Ngân hàng NN&PTNT;Tỉnh Bình Định
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 84 tr.;
Abstract: Gồm có 4 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu sự hài lòng khách hàng.- Chương 2: Thiết kế nghiên cứu sự hài lòng khách hàng đối với dịch vụ thẻ của Agribank - chi nhánh Bình Định.- Chương 3: Kết quả nghiên cứu sự hài lòng khách hàng đối với dịch vụ thẻ của Agribank - chi nhánh Bình Định.- Chương 4: Một số khuyến nghị nhằm nâng cao sự hài lòng khách hàng về dịch vụ thẻ của Agribank - chi nhánh Bình Định
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10838.pdfToàn văn1.92 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10838 TT.pdfTóm tắt581.22 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.