Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13874
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Kon Tum
Authors: Đào, Cao Ngươn
Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: Thành tích nhân viên;Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 81 tr.;
Abstract: Gồm có 3 chương:- Chương 1: Những cơ sở lý luận về đánh giá thành tích nhân viên trong doanh nghiệp.- Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum.- Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10774.pdfToàn văn857.57 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10774 TT.pdfTóm tắt419.14 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.