Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13872
Title: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty TNHH MTV cấp nước Kon Tum
Authors: Phan, Quốc Hùng
Advisor: Đoàn, Gia Dũng
Keywords: Thành tích nhân viên;Công ty TNHH MTV cấp nước Kon Tum
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 84 tr.;
Abstract: Gồm có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về đánh giá thành tích nhân viên. Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty TNHH MTV cấp nước Kon Tum. Chương 3: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty TNHH MTV cấp nước Kon Tum.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10790.pdfToàn văn1.06 MBAdobe PDFView/Open
10790 TT.pdfTóm tắt374.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.