Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13774
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBùi, Quang Bình-
dc.contributor.authorLê, Thị Thuý Kiều-
dc.date.accessioned2014-02-25T01:18:47Z-
dc.date.available2014-02-25T01:18:47Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13774-
dc.description.abstractChương 1: Một số vấn đề lý luận về quản lý chi ngân sách nhà nước cấp thành phố Chương 2: Thực trạng quản lý chi NSNN thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách Nhà nước thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.vi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries113tr;-
dc.subjectQuản lývi
dc.subjectNgân sáchvi
dc.subjectThành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh-
dc.titleHoàn thiện quản lý chi ngân sách thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.vi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2011-2013vi
dc.NoiLuuBanGocKho Tham khảo tầng 2vi
dc.NamNghiemThu2013vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng.vi
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11002.pdfToàn Văn1.43 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11002 - TT.pdfTóm tắt370.12 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.