Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13766
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrương, Bá Thanh-
dc.contributor.authorBùi, Thị Hương Lan-
dc.date.accessioned2014-02-24T07:14:30Z-
dc.date.available2014-02-24T07:14:30Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13766-
dc.description.abstractChương 1: Cơ sở lý luận về mở rộng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng mở rộng tín dụng doanh nghiệp tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Khánh Hoà Chương 3: Giải pháp mở rộng tín dụng doanh nghiệp tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Khánh Hoàvi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries101tr;-
dc.subjectMở rộngvi
dc.subjectTín dụngvi
dc.subjectNHTMCP đầu tư&phát triển VN, chi nhánh Khánh Hoà-
dc.titleMở rộng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam, CN Khánh Hoà.vi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2011-2013vi
dc.NoiLuuBanGocKho Tham khảo tầng 2vi
dc.NamNghiemThu2013vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng.vi
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10806.pdfToàn văn1.6 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10806 - TT.pdfTóm tắt luận văn649.59 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.