Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13728
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS.TS Nguyễn, Thị Như Liêm-
dc.contributor.authorNguyễn, Lệ Quyên-
dc.date.accessioned2014-02-20T07:18:50Z-
dc.date.available2014-02-20T07:18:50Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13728-
dc.description.abstractChương 1: Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với môi trường Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về môi trường tại Tp.Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp quản lý nhà nước về môi trường tại Tp.Đà Nẵngvi
dc.language.isovivi
dc.subjectQuản lý nhà nướcvi
dc.subjectThành phố Đà nẵngvi
dc.subjectMôi trường-
dc.titleQuản lý nhà nước về môi trường tại Tp.Đà Nẵngvi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2010 - 2012vi
dc.NoiLuuBanGocKho Tham Khảovi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Đại học Kinh tế Đà nẵngvi
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9895 TT.pdfTóm tắt290.89 kBAdobe PDF Sign in to read
Luan Van - 9895.pdfToàn văn680.96 kBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.