Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13674
Title: Phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng Đông Á, CN Đà Nẵng.
Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trân
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Thanh toán không dùng tiền mặt;Khách hàng;Cá nhân;Ngân hàng Đông Á
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 113tr;
Abstract: Chương 1 : Một số vấn đề cơ bản về thanh toán không dùng tiền mặt. Chương 2: Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi Nhánh Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp phát triển thanh toán dịch vụ không dùng tiền mặt đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Á CN Đà Nẵng.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2.
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10950.pdfToàn văn2.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
10950 - TT.pdfTóm tắt luận văn471.56 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.