Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13673
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Phú Thái-
dc.contributor.authorBùi, Hoàng Phương Quỳnh-
dc.date.accessioned2014-02-19T07:22:08Z-
dc.date.available2014-02-19T07:22:08Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13673-
dc.description.abstractChương 1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay kinh doanh của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay kinh doanh tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietin Bank) - Chi nhánh Đà Nẵng. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay kinh doanh tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietin Bank) - Chi nhánh Đà Nẵng.vi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries114tr;-
dc.subjectRủi rovi
dc.subjectTín dụngvi
dc.subjectNHTMCP công thương Việt Nam(Vietin Bank), chi nhánh Đà Nẵngvi
dc.titleQuản trị rủi ro tín dụng trong cho vay kinh doanh tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam ( Vietin Bank) - CN Đà Nẵng.vi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2011-2013vi
dc.NoiLuuBanGocKho Tham khảo tầng 2vi
dc.NamNghiemThu2013vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng.vi
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10767.pdfToàn văn729.45 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10767 - TT.pdfTóm tắt luận văn273.49 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.