Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13624
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Ngọc Vũ-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Minh Hà-
dc.date.accessioned2014-02-17T08:11:40Z-
dc.date.available2014-02-17T08:11:40Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13624-
dc.description.abstractChương 1: Những vấn đề chung về quản lý thuế Thu nhập cá nhân Chương 2: Thực trạng quản lý thuế Thu nhập cá nhân tại Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế Thu nhập cá nhân tại Cục Thuế tỉnh Khánh Hòavi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries107tr;-
dc.subjectQuản lývi
dc.subjectThuế thu nhậpvi
dc.subjectTỉnh Khánh Hoà-
dc.titleHoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại cục thuế tỉnh Khánh Hoà.vi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2011-2013vi
dc.NoiLuuBanGocKho Tham khảo tầng 2vi
dc.NamNghiemThu2013vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng.vi
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10795.pdfToàn văn1.47 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10795 - TT.pdfTóm tắt luận văn410.34 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.