Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13582
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thanh Liêm-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Lý-
dc.date.accessioned2014-02-13T08:50:41Z-
dc.date.available2014-02-13T08:50:41Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13582-
dc.description.abstractChương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt Chương 2: Thực trạng TTKDTM tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Phú Tài. Chương 3: Mot sô gi%i pháp de phát trien TTKDTM t i Ngân hàng Đầu tư & Phát trien Viet Nam – Chi nhánh Phú Tàivi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries102tr;-
dc.subjectThanh toánvi
dc.subjectNH đầu tư & phát triển VN, chi nhánh Phú Tàivi
dc.subjectTiền mặt-
dc.titlePhát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng đầu tư & phát triển VN - Chi nhánh Phú Tài.vi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2011-2013vi
dc.NoiLuuBanGocKho Tham khảo tầng 2vi
dc.NamNghiemThu2013vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV 10829.pdfToàn văn1.21 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TTLV 10829.pdfTóm tắt luận văn225.46 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.