Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13557
Title: Phát triển bền vững nông nghiệp Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Authors: Trần, Văn Tân
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Phát triển; Nông nghiệp;Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế.
Issue Date: 2013
Abstract: Quảng Điền mang nét đặc trưng của vùng trũng của bắc Trung bộ; qua 22 năm chia tách, xây dựng và phát triển, kinh tế tuy có phát triển nhưng vẫn còn là một huyện nghèo, cơ cấu kinh tế có chuyển biến theo hướng tích cực nhưng còn chậm, mức thu nhập bình quân đầu người ở mức trung bình thấp của tỉnh và xếp vào loại huyện nghèo.
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Đại học Kinh tế Đà nẵng
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9932 TT.pdfTóm tắt307.88 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
9932.pdfToàn văn872.1 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.