Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13219
Title: Nghiên cứu các hệ thống tính toán hiệu năng cao và ứng dụng mô phỏng vật liệu vi mô : Phần mềm máy chủ tính toán (tài liệu kỹ thuật : hướng dẫn cài đặt gói phần mềm BKluster và module chống lỗi)
Authors: PGS.TS. Nguyễn Thanh, Thủy
Keywords: Kỹ thuật phần mềm
Issue Date: 2006
Publisher: Đại học Bách khoa Hà Nội
Appears in Collections:Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5957-4.pdf1.72 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.