Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13216
Title: Nghiên cứu các hệ thống tính toán hiệu năng cao và ứng dụng mô phỏng vật liệu vi mô : Phần mềm máy chủ tính toán (tài liệu kỹ thuật đặc tả hệ thống)
Authors: PGS.TS. Nguyễn Thanh, Thủy
Keywords: Kỹ thuật phần mềm
Issue Date: 2006
Publisher: Đại học Bách khoa Hà Nội
Appears in Collections:Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5957-1.pdf923.66 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.