Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/131
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrương, Bá Thanh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Quỳnh-
dc.date.accessioned2013-12-04T03:28:15Z-
dc.date.available2013-12-04T03:28:15Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/131-
dc.description.abstractHệ thống hoá những vấn đề lý luận liên quan đến tạo động lực làm việc cho nhân viên. Đánh giá thực trạng việc tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty Môi trường đô thị thành phố Quy Nhơn trong thời gian vừa qua. Đề xuất một số giải pháp nhằm tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Công ty Môi trường đô thị thành phố Quy nhơn.vi
dc.description.tableofcontentsChương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tạo động lực làm việc cho nhân viên Chương 2: Thực trạng tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Công ty Môi trường đô thị thành phố Quy Nhơn Chương 3: Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Công ty Môi trường đô thị thành phố Quy Nhơnvi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Kinh Tế Đà Nẵngvi
dc.relation.ispartofseries105 tr.;-
dc.subjectNhân viênvi
dc.subjectĐộng lực làm việcvi
dc.subjectCông ty môi trường đô thị Thành phố Quy Nhơnvi
dc.titleTạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty môi trường đô thị Thành phố Quy Nhơnvi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2010 - 2013vi
dc.NoiLuuBanGocKho Tham khảovi
dc.NamNghiemThu2013vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10908 TT.pdfTóm Tắt230.53 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10908.pdfToàn văn760.12 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.