Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13162
Title: Phát triển đô thị bền vững ở Thành phố Hồ Chí Minh một vài kinh nghiệm đối với Thành phố Hà Nội
Authors: PGS.TS.Võ Văn, Sen
Th.S.Huỳnh Đức, Thiện
Keywords: Xã hội
Issue Date: 2009
Citation: Tạp chí Hội thảo Khoa học Quốc tế kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội Văn Hiến, anh hùng, vì hòa bình
Appears in Collections:Tạp chí Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25(2).pdf247.2 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.