Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13161
Title: Tính cách người Hà Nội hôm qua, hôm nay và ngày mai
Authors: GS.TSKH.Trần Ngọc, Thêm
Keywords: Văn hóa xã hội
Issue Date: 2010
Citation: Tạp chí Hội thảo Khoa học Quốc tế kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội Văn Hiến, anh hùng, vì hòa bình
Appears in Collections:Tạp chí Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23(6).pdf307.69 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.