Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13160
Title: Quy hoạch hành chính và tổ chức bộ máy quản lý Thăng Long-Hà Nội thời kỳ Trung đại
Authors: PGS.TS.Vũ Văn, Quân
Th.S.Lê Minh, Hạnh
Keywords: Quản lý Nhà nước
Issue Date: 2009
Citation: Tạp chí Hội thảo Khoa học Quốc tế kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội Văn Hiến, anh hùng, vì hòa bình
Appears in Collections:Tạp chí Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23(5).pdf372.88 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.