Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13159
Title: Đại Việt là nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền thời hậu Lý Sơ
Authors: TS.Alexey, Polyakov
Keywords: Văn hóa xã hội
Issue Date: 2009
Citation: Tạp chí Hội thảo Khoa học Quốc tế kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội Văn Hiến, anh hùng, vì hòa bình
Appears in Collections:Tạp chí Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22(4).pdf377.11 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.