Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13158
Title: Các làng nghề Hà Tây trong khung cảnh hội nhập Thủ đô Hà Nội
Authors: TS.Phạm Quốc, Sử
Keywords: Văn hóa xã hội
Issue Date: 2009
Citation: Tạp chí Hội thảo Khộahc Quốc tế kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội Văn Hiến, anh hùng, vì hòa bình
Appears in Collections:Tạp chí Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22(3).pdf232.31 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.