Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13155
Title: Bảo tồn các di sản và duy trì các đặc trưng đô thị của Hà Nội trong quá trình hiện đại hóa
Authors: GS.TS.KTS.Hoàng Đạo, Kính
Keywords: Văn hóa xã hội
Issue Date: 2010
Citation: Tạp chí Hội thảo Khoa học Quốc tế kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội Văn Hiến, anh hùng, vì hòa bình
Appears in Collections:Tạp chí Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15(6).pdf196.71 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.