Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/11000
Title: Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng với dịch vụ đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Đà Nẵng
Authors: Ngô Đình, Tráng
Advisor: PGS.TS Bùi Quang, Bình
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Appears in Collections:Luận văn Thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat(13).pdf281.77 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.