Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/10993
Title: Kiểm soát công tác lập, chấp hành dự toán chi ngân sách tại các cơ quan hành chính thuộc Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn Thị Bích, Thủy
Advisor: TS. Đoàn Thị Ngọc, Trai
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Appears in Collections:Luận văn Thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat(49).pdf241.38 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Luan van THUY.doc820.5 kBMicrosoft Word Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.