Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/10619
Title: Đa dạng hóa các dịch vụ cho các doanh nghiệp trong khu Công nghiệp Hòa Khánh mở rộng Thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Tường Huy
Advisor: PGS. TS Bùi, Quang Bình
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat-6680.pdf238.13 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Luan van chinh thuc - Huy.pdf700.04 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.