Browsing by Author PGS.TS. Đỗ, Ngọc Mỹ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Giảm nghèo trên địa bàn huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng NgãiPGS.TS. Đỗ, Ngọc Mỹ; Ths. Nguyễn, Phạm Thị Minh Hương
2019Phát triển du lịch tỉnh Quảng NgãiPGS.TS. Đỗ, Ngọc Mỹ; Ths. Nguyễn, Viết Nghĩa
2019Quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã An Khê, tỉnh Gia LaiPGS.TS. Đỗ, Ngọc Mỹ; ThS. Đinh, Quang Huy
2019Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng NamPGS.TS. Đỗ, Ngọc Mỹ; ThS. Nguyễn, Thị Thùy Trang
2019Quản lý nhà nước về giáo dục tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia LaiPGS.TS. Đỗ, Ngọc Mỹ; ThS. Hà, Thị Tiến
2019Quản lý nhà nước hoạt động thống kê trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng NamPGS.TS. Đỗ, Ngọc Mỹ; ThS. Nguyễn, Thị Quỳnh Trang
2019Quản lý nhà nước về công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon TumPGS.TS. Đỗ, Ngọc Mỹ; ThS. Hà, Ngọc Minh
2020Quản lý nhà nước về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia LaiPGS.TS. Đỗ, Ngọc Mỹ; Hoàng, Thị Thao
2019Quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia LaiPGS.TS. Đỗ, Ngọc Mỹ; ThS. Nguyễn, Hồng Vũ
2021Quản lý nhà nước về nông nghiệp tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia LaiPGS.TS. Đỗ, Ngọc Mỹ; Đào, Trung Kiên
2018Quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng NamPGS.TS. Đỗ, Ngọc Mỹ; ThS. Bùi, Viết Toàn
2019Quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng y tế bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon TumPGS.TS. Đỗ, Ngọc Mỹ; Tạ, Văn Lực